Bài viết

mxh lala

 

1, Facebook.com

1, https://www.facebook.com/xaydungnang................. Nắng Hè
Fanpage: https://www.facebook.com/xaydungnangcom-524443280984805/.....Xaydungnang.com

2, https://www.facebook.com/suachuanha0913285273...................... Sửa chữa nhà
Fanpage:https://www.facebook.com/S%E1%BB%ADa-Ch%E1%BB%AFa-Nh%C3%A0-859869667416587/?ref=hl..Sửa chữa nhà

3, https://www.facebook.com/suadiennuoc0436408828  …………………… Mai La

Fanpage:https://www.facebook.com/S%E1%BB%ADa-%C4%91i%E1%BB%87n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-993942083950733/?ref=hl........Sửa điện nước

4, https://www.facebook.com/bocghevanphonghanoi ................ Bọc ghế
Fanpage: https://www.facebook.com/B%E1%BB%8Dc-gh%E1%BA%BF-1093700123991231/?ref=hl …Bọc ghế

2, Google+ 

1, https://plus.google.com/u/0/113089745453199517468/posts .............................Xay dung nang

2, https://plus.google.com/u/0/116618643472110742432/posts .............................Chống thấm nhà

3, https://plus.google.com/u/0/105662822544532938921/posts .............................Sơn nhà

4, https://plus.google.com/u/0/117309407545341239946/posts .............................Sơn nước

5, https://plus.google.com/u/0/109020058649655864472/posts .............................Quét vôi ve

6, https://plus.google.com/u/0/113807874831179205858/posts .............................Thong tac nuoc

7, https://plus.google.com/u/0/115656874079856186165/posts .............................Thong tac gia re

8, https://plus.google.com/u/0/114462797743178460890/posts .............................Thông cống hà nội

9, https://plus.google.com/u/0/110848155486800242938/posts ..............................Chống thấm

10, https://plus.google.com/u/0/118258910780968443596/posts ............................Lắp đặt cầu thang

3, TWITTER 
1, https://twitter.com/xaydungnangcom ..............................................................xaydungnang

2, https://twitter.com/suanuochanoi ....................................................................suanuochanoi

3, https://twitter.com/lapdatdiennuoc .........................................................lapdatdiennuoc

4, https://twitter.com/maketingtmdt1 .....................................................................nhadepjsc 

5, https://twitter.com/suachuanhahanoi ..................................................................xaydunglala

6, https://twitter.com/sonnhahanoi .....................................................................Sơn nhà hà nội

4, Zing me                   
http://me.zing.vn/u/xaydungnang..................................................xaydungnang

5, stumbleupon.com

https://www.stumbleupon.com/stumbler/xaydungnang/....................xaydungnang

6, Myspage.com
https://myspace.com/xaydungnang.com ........................................Nguyễn Quyền

7, digghttp://digg.com 

8, delicious.com
https://delicious.com/xaydungnang1 .............................................xaydungnang

9, tamtay.vn
http://www.tamtay.vn/home/xaydungnang .....................................xaydungnang

10, bitly

https://bitly.com/a/bitlinks ............................................................xaydungnang

11, Tagged.com
http://www.tagged.com/profile.html?dataSource=Profile&ll=nav..........xaydungnang

12, Linkedin.com
https://www.linkedin.com/profile/view?id=302067722&trk=nav_responsive_tab_profile

13, Reddit.com
http://www.reddit.com/user/xaydungnang1/ ..................................xaydungnang1

14, App.net
http://www.app.net/user/xaydungnang/.........................................xaydungnang

15, bibsonomy
http://www.bibsonomy.org/user/kiamorningvov...............................kiamorningvov

16, xing
https://www.xing.com/profile/Xaydungnang_xaydungNang?sc_o=mxb_p 

17, folkd
http://www.folkd.com/user/xaydungnang  .....................................xaydungnang

18, scoop.it 
http://www.scoop.it/t/xaydungnang ..............................................xaydungnang

19, indexor.co.uk 
http://www.indexor.co.uk/home.php .............................................nang123

20, soup.io
http://xaydungnang.soup.io/.........................................................Xaydungnang

CÁC SITE GG

1, https://sites.google.com/site/bocghebocghehanoi/.........................Bọc ghế Hà Nội

2, https://sites.google.com/site/sontuongsontuonglala/.......................Sơn tường LaLa

3, https://sites.google.com/site/suadiennuocsuachuadiennuoc/.............Sửa chữa điện nước

4, https://sites.google.com/site/suanhasuanhachuyennghiep/................Sửa nhà chuyên nghiệp

5, https://sites.google.com/site/lalaxaydungnang/................................Xay dung nang

6, https://sites.google.com/site/xaydungnanglala/.................................Xây dựng nắng

BLOGPOST

1, http://quyenlala.blogspot.com/......................................................Sửa chữa nhà

2, http://chongthamnang.blogspot.com/.............................................Chống thấm tường

3, http://sontuonguytin.blogspot.com/................................................Sơn tường nhà

4, http://suachuadiennuocnang.blogspot.com/.....................................Sửa chữa điện nước

5, http://thongtacnang.blogspot.com/.................................................Thông tắc cống

6, http://go-sat-inox.blogspot.com/.....................................................Gỗ sắt inox

7, http://dichvusuachua1234.blogspot.com/.........................................Xây Dựng Nắng

8, http://bocghegiare2014.blogspot.com/.............................................Bọc ghế tại nhà